Aangezien het niet als een gevaarlijk product wordt beschouwd, is er geen transportbeperking. Vervoer over land, over zee en door de lucht is mogelijk.