De vloeistof is een lage alcohol oplossing, maar het kan irritatie veroorzaken, vooral als het in contact komt met de ogen. Het wordt aanbevolen om “verontreinigde” kleding te verwijderen en de aangeraakte delen te wassen met water en zeep. In geval van contact met de ogen, grondig spoelen met water en eventueel contact opnemen met een arts.